Víz világnapja
olcsai444
viz2

Hasznos információk

Iskolánkhoz kötődő szervezetek

Szervezeteink:

Olcsai Iskola Gyermekeiért Alapítvány   

Alapítványunkról bővebben

Intézményi tanács     

Szülői munkaközösség  

   


Olcsai Iskola Gyermekeiért Alapítvány kuratóriuma

A kuratórium elnöke:

Szalainé Rácz Katalin

Tagjai: 

Auer Miklósné

Gicziné Németh Zsanett

Kustos Noémi
Simon Attiláné
Marácziné Soós Nóra 


Intézményi tanács

Elnök:

Lakner Gabriella                              
székhelyiskola nevelői képviselője

Tagjai:

Dériné Tóth Andrea       
tagiskola szülői képviselője

Horváth Katalin 
tagiskola nevelői képviselője

Dr. Spaitsné Grebenár Barbara            
székhelyiskola szülői képviselője

Geosics László 
székhelyiskola önkormányzati képviselője

Tóth Gábor 
tagiskola önkormányzati képviselője

Fenntartó képviselője:

Takácsné Dr. Pálhegyi Beáta 
Szombathelyi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese

Állandó meghívottak:

Fazekasné Mittli Piroska 
igazgató
Geosics Edit
tagintézményvezető 


 

Szülői munkaközösségünk tagjai a 2023/2024. tanévben

    Elnök:

Pálmai Beáta

Vezetőségi tagok:
Horváth Eszter
Gombásné Lukács Nikoletta
Dr. Spaitsné Grebenár Barbara

1.a osztály:

Czálné Horváth Adrienn
Németh Noémi

1.b osztály:

Dékányné Pintér Hedvig
Sóós-Köbli Nóra

2. a osztály:

        Böcskey Mária
        Némethné Nagy Melinda

2. b osztály:

         Kovács Andrea
         Rózsa-Gulyás Regina Olimpia

3.a osztály:

          Bálint-Déri Hajnalka
          Holdosi-Kocsis Zsanett
          Marácziné Soós Nóra
          Marácziné Vörös Tímea

3.b osztály:

          Csonka Attiláné
          Menich Andrea
          Soós-Köbli Nóra

4.a osztály:

Kerecsényi-Zsigmond Nóra
Kovács Andrea
Kovács Barbara
Nagyné László Krisztina

4.b osztály:

Cserfalvi-Király Hajnalka,
Dékányné Pintér Hedvig

5.a osztály:

Gombásné Lukács Nikoletta
Böcskey Mária
Kustos Noémi

5.b osztály:

Marton Balázs
Pass-Fogl Mónika
Solymár Eszter

6.a osztály:

Gujtmanné Belényes Anita
Nagyné László Krisztina
Németh Noémi

6.b osztály:

Gicziné Németh Zsanett
Palacsicsné Pencz Gabriella
Tóthné Pehm Edina

7.a osztály:

Dombóvári Andrea
Kertész Hajnalka
Kerecsényi-Zsigmond Nóra
Marton Balázs
Pappné Szép Mária

7.b osztály:

Kocsisné Szabó Enikő
Pálmai Beáta
Dr. Spaitsné Grebenár Barbara
Farsang Gabriella

8.a osztály:

          Gombásné Lukács Nikoletta
          Horváth Eszter
          Nagyné Kozsán Csilla

8.b osztály:

Cseresnyés Gábor
Gelliszné Kreicz Dóra
Farkas Gabriella

Eltérő tantervű tagozat:

Mikesi Angéla

 

 


Alapítványunkról bővebben:

Alapítványunk neve: 
Olcsai Iskola Gyermekeiért Alapítvány

Az alapítás éve: 
1998.

Alapítvány számlaszáma:
10404728-50526650-71661004 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Adószáma:
18887976-1-18

Az Alapítvány székhelye: 9900 Körmend, Thököly u. 31.
Telefonszáma: 06-94/594-416
Az alapítvány elnöke: Szalainé Rácz Katalin
Ügyintéző: Szalainé Rácz Katalin
Tevékenységi köre: Adott intézmény támogatása, konkrét cél elérése

Az Alapítvány céljai:

 • Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolába járó tanulók harmonikus személyiségfejlődésének hatékony támogatása.
 • A tehetség kibontakoztatásának elősegítése.
 • Az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő kulturált, hasznos eltöltési lehetőségeinek szélesítése.

A fenti célok érdekében az Alapítvány kiemelt feladatai:

 • tanulmányi és sportversenyek
 • külső vizsgák (pl.: nyelvvizsgák, ECDL vizsgák)
 • tanulmányi kirándulások, nyelvi táborok, erdei iskolák, nyári táborozások
 • színház-, mozi- és múzeumlátogatáson való részvétel
 • sport- és szabadidős tevékenységek
 • iskolai témahetek, témanapok, iskolai vetélkedők
 • iskolai kulturális rendezvények, valamint
 • végzős diákok anyagi támogatása, az ezzel kapcsolatban felmerülő költségekhez való hozzájárulás.

Az alapítványi vagyon kezelője a kuratórium.

Története: 
1998-ban Kiss Albert, Kramli Imre és Pintér János saját tőkéjéből megteremtette az alapítvány induló vagyonát. 
Az alapítók szándéka szerint az alapítvány célja az Olcsai Iskola gyermekeinek támogatására, rászorulók segítésére, a tehetségek felkarolására, az iskola oktatási, kulturális, szabadidős és sporttevékenységeinek anyagi támogatása. 
A vagyon gyarapodását a személyi jövedelemadó 1 %-át felajánlók, illetve önzetlen magánszemélyek, szülők, a város vállalkozóinak támogatása jelenti.
Az alapítvány kuratóriumának elnöke a megalakulástól kezdve Pődör Andrea volt, aki később az intézmény igazgatói posztját is betöltötte. Lelkiismeretes munkájának, elkötelezettségének köszönhetően az Olcsai Iskola Gyermekeiért Alapítvány teljesítette a kitűzött céljait, miközben vagyona folyamatosan gyarapodott. Tőle Bősze Zoltánné vette át az elnöki teendőket. Köszönjük tevékenységüket, hozzáállásukat, a gyermekek érdekeinek folyamatos szem előtt tartását. Igyekszünk a jövőben is megfelelni az általuk felállított magas mércének.
Az alapítvány működésének eddig eltelt éveiben hagyománnyá vált a jól teljesítő végzős diákok év végi jutalmazása, a tanulmányi versenyeken, állami nyelvvizsgán, ECDL vizsgán való részvétel támogatása, a nehezebb anyagi helyzetben lévő gyermekek táboroztatásának segítése, mely nem valósulhatott volna meg a szülők, magánszemélyek és szervezetek támogatása nélkül.
Az utóbbi 10 évben a magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-a a következőképpen alakult: ( Az évek az adóéveket jelölik) 2013-ban 568.004.- Ft, 2014-ben 728.257.- Ft, 2015-ben 773.446.- Ft, 2016-ban 755 674.- Ft, 2017-ben 567.199 Ft, 2018-ban 567199 Ft, 2019-ban 521.479 Ft., 2020-ban 643.285 Ft, 2021-ben 719. 626 Ft.

Köszönjük felajánlásaikat!

Kérjük, hogy a jövőben is járuljanak hozzá, hogy célkitűzéseinket minél hatékonyabban valósíthassuk meg!
A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásán túl, támogatásokat a jövőben is tisztelettel várunk a 
10404728-50526650-71661004 számú, Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. körmendi fiókjánál vezetett számlánkon.

Az alapítvány pályázatok útján is növeli bevételét. Legutóbb a NEAG-KP-1-2021/5-000277 számú Olcsais tehetségek és a mindennapok technikája elnevezésű pályázat keretében nyert támogatást.


 

 

Pályázatok

Korábbi pályázatok

Határtalanul
Határtalanul
Az arisztokrácia nyomában Horvátországban és Szlovéniában 2023
Felvidéki portya Körmendről 2019
Felvidéki portya Körmendről 2019
A bányavárosok felfedezése 2018.
A bányavárosok felfedezése 2018.
Kirándulás Szlovákiába 2017.
A Délvidéken jártunk 2016.
Alpokaljától a Magas-Tátráig 2014.

Kiemelt pályázatunk

Aktív iskola

Bozsik Program

Kosárpalánta

Ökoiskola

További pályázataink

RRF-1.2.1-2021-2021-00001

„Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára”

EFOP-3.3.5-19-2020-00042

Csodaszarvas iskolai közösségi program

EFOP-3.1.5-16-2016-00001

„A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása"

EFOP-3.2.4-16-2016-00001

„Digitális kompetencia fejlesztése”

TIOP-1.1.1-07/1-2008

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001

„Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés”